x
w o r l d t r a d e e x c h a n g e
logo

გარანტირებული გაყიდვები
შემოსავალი ყოველთვიურად

შენთვის ყველაფერი გაკეთებულია!

როგორ აკეთებთგარანტირებული გაყიდვების შემოსავალი ყოველთვიურად?

WTE მოუტანს მყიდველებს თქვენი კომპანიის პროდუქტებისა და სერვისების ყიდვას $1-დან $1 მილიარდამდე ყოველთვიურად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. Სხვა სიტყვებით, WTE დაგეხმარებათ ყოველთვიურად მიიღოთ $1-დან $1 მილიარდამდე გაყიდვები მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში.
დავუშვათ, თქვენი თვიური შემოსავლის მიზანი თვეში 10 მილიონი დოლარია. WTE აიძულებს ზოგიერთ კომპანიას გააფორმონ მრავალმხრივი კონტრვაჭრობის კონტრაქტები, რათა დაიწყონ თქვენი პროდუქციის $10 მილიონის ყიდვა ყოველთვიურად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში.

იქნება თუ არა თქვენი გაყიდვების შემოსავლის მიზანი თვეში $10 მილიონი, $100 მილიონი, $10B ან მეტი, არ აქვს მნიშვნელობა.

ყველაფერი კეთდება თქვენთვის

WTE შეასრულებთ სამუშაოს 100%-ს, რათა ხელით მოგება გენერირებათ თქვენი მხრიდან მარკეტინგული ძალისხმევის, გაყიდვების ძალის, სარეკლამო ხარჯების ან რისკის გარეშე. თქვენ გექნებათ 100% კონტროლი, მათ შორის ჩვენი ძალისხმევით გამომუშავებული ფულის კონტროლი.
თქვენი შედეგი 100%-ით გარანტირებულია, რადგან გაყიდვები, რომლებსაც ჩვენ ვაწარმოებთ თქვენთვის დაცული იქნება იურიდიულად სავალდებულო 5-წლიანი გაყიდვებისა და შესყიდვის კონტრაქტებით. Რაც ყველაზე მთავარია, WTE შეასრულებს კონტრ-ვაჭრობის, მარკეტინგის და გაყიდვების ხელშეწყობის სამუშაოს 100%-ს, რომელიც საჭიროა თქვენი სახელით გაყიდვების შემოსავლის შესაქმნელად! ყველაფერი შენთვის კეთდება.

რა არის დაიჭირე?

იმის სანაცვლოდ, რომ დაგეხმაროთ კონტრ-ვაჭრობის ტრანზაქციების სტრუქტურირებაში და გაადვილებაში თქვენი სახელით გაყიდვების შემოსავლის გენერირებაში, ჩვენ გვსურს 10%-იანი გაყიდვების საკომისიო ყოველი გაყიდვისთვის, რომელსაც თქვენ მოგიტანთ. და თქვენი სახელით შესყიდვების განხორციელების უფლება ჩვენი დანიშნული მომწოდებლებისგან.

 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ ასევე გააფორმებთ ხელშეკრულებას საქონლისა და მომსახურების შესაძენად ჩვენი დანიშნული მომწოდებლებისგან. თქვენ მხოლოდ მოგეთხოვებათ იყიდოთ იგივე პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება თქვენს ბიზნეს ოპერაციებში. თუმცა, თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი მომწოდებლები ჩვენით, როგორც თქვენი კონტრვაჭრობის ვალდებულების ნაწილი.

Მხოლოდ
კითხვა არის

დავუშვათ, რომ ჩვენ ვაწყობთ და ხელს ვუწყობთ კონტრვაჭრობის ტრანზაქციებს, როდესაც ჩვენი წევრები იწყებენ თქვენი კომპანიის პროდუქციის შეთანხმებული ღირებულების ყიდვას ყოველთვიურად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. გსურთ გადაიხადოთ ჩვენთვის 10% საკომისიო და დაიწყოთ თქვენი მარაგის შეძენა ჩვენი დანიშნული მომწოდებლებისგან?

თუ თქვენი პასუხი ზემოხსენებულ კითხვაზე არის „დიახ“, წაიკითხეთ შემდეგი განყოფილება იმის გასაგებად, თუ როგორ ვაკეთებთ ამას და მისი განხორციელების ჩვენი მარტივი პროცესი.

როგორ სამუშაოები

როგორ მუშაობს
Სცენის მიღმა

ნაბიჯი 1
შეუერთდით მრავალმხრივ კონტრვაჭრობას

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ გაყიდვებიდან შემოსავლის გენერირების კონტრვაჭრობის სერვისებით, თქვენ უნდა შეუერთდეთ მრავალმხრივ კონტრვაჭრობის პლატფორმას, გაიაროთ სათანადო გულმოდგინებით განხილვა და დადოთ ხელშეკრულება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დაიცავთ კონტრვაჭრობის ყველა წესსა და რეგულაციას. შეგიძლიათ გადახედოთ პროცესი მრავალმხრივი კონტრვაჭრობის პლატფორმაზე გასაწევრიანებლად.

ნაბიჯი 2
ყოველთვიური გაყიდვების განრიგი Reliance

მას შემდეგ რაც დარეგისტრირდებით WTE წევრობა, თქვენ მოგვცემთ გაყიდვების ყოველთვიურ განრიგს, როგორც თქვენი ანგარიშის დაყენების პროცესის ნაწილი. თქვენი გაყიდვების გრაფიკი არის თქვენი პროდუქციის, სერვისისა და აქტივების ფიქსირებული რაოდენობა, რომელიც გსურთ WTE რათა დაგეხმაროთ გაყიდოთ ჩვენს სხვა კლიენტებზე ყოველთვიურად. მაგალითად, თქვენი გაყიდვების განრიგი შეიძლება იყოს 1 მილიონი დოლარიდან 1 მილიარდ დოლარამდე თქვენთვის სასურველი პროდუქტი WTE რათა დაგეხმაროთ გაყიდოთ ჩვენს სხვა კლიენტებზე ყოველთვიურად.
 
თქვენი „გაყიდვის გრაფიკი“ მოიცავს ისეთ დეტალებს, როგორიცაა პროდუქტები, რომელთა გაყიდვაც გსურთ, ფასებს, ხარისხს, რაოდენობას, ვალუტას, რომლითაც მოხდება ნივთების ვაჭრობა, ფიზიკური მიწოდების დრო, მოცემული პროდუქტის მდებარეობა, ბოლო ვაჭრობის/ვადის გასვლის თარიღი. , პროდუქტის მიწოდების თვე და სხვა შესაბამისი დეტალები.

ნაბიჯი 3
დაუკავშირდით მყიდველებს

გააკეთე შენთვის

WTEსავაჭრო დირექტორები გამოიყენებენ თქვენს "გაყიდვის განრიგი" დაუკავშირდით სხვა წევრ კომპანიებს ფარგლებში WTE ქსელი, რომელიც რეგულარულად ყიდულობს თქვენი ტიპის პროდუქტებს. სავაჭრო დირექტორი აიძულებს ამ კომპანიებს, მიიღონ იურიდიულად სავალდებულო ვალდებულება, შეიძინონ $1 მილიონიდან $1 მილიარდამდე პროდუქცია თქვენი კომპანიისგან ყოველთვიურად 5-წლიანი შესყიდვის კონტრაქტების სახით. გაყიდვების შემოსავალი, რომელსაც მიიღებთ, დამოკიდებულია ამაზე WTE წევრობის დონე, რომელიც გამოწერილი გაქვთ და თქვენი გაყიდვების შემოსავლის მიზნები. 

ნაბიჯი 4
კონტრაქტები იგზავნება დასამტკიცებლად

სავაჭრო დირექტორი გამოგიგზავნით ყველა 5-წლიან შესყიდვის კონტრაქტს, რომელიც მიღებულ იქნა იმ კომპანიებისგან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება შეიძინონ თქვენი პროდუქცია თქვენი დასამტკიცებლად.

ნაბიჯი 5
გააფორმეთ გაყიდვების ხელშეკრულებები

თუ დაამტკიცებთ 5 წ შესყიდვის კონტრაქტები, სავაჭრო დირექტორი მოგცემთ გაყიდვის კონტრაქტებს, რომლებიც შეესაბამება შესყიდვის კონტრაქტებს, რათა ხელი მოაწეროთ. ხელმოწერილი გაყიდვის ხელშეკრულება არის თქვენი სამართლებრივი ვალდებულება, მიაწოდოთ (მიაწოდოთ) $1 მილიონიდან $1 მილიარდამდე თქვენი პროდუქცია ან მომსახურება ჩვენს მყიდველებს (მომხმარებლებს) მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. 

ნაბიჯი 6
მიიღეთ გადახდები

მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვაქვს 5-წლიანი შესყიდვისა და გაყიდვის კონტრაქტები, WTE მოგცემთ ავტორიზაციას პირველ გადახდაზე (თანხის 10%-ის გამოკლების შემდეგ, როგორც WTEტრანზაქციის საკომისიო ტრანზაქციის გასაადვილებლად). მაგალითად, თუ თქვენი წევრობის დონე მოითხოვს WTE იმისათვის, რომ მიიღოთ თვეში $100 მილიონი გაყიდვები თქვენთვის, თქვენ მიიღებთ პირველ 100 მილიონი აშშ დოლარის გადახდას თქვენი პროდუქციის გაყიდვებისთვის.

ნაბიჯი 7
გაყიდვის ხელშეკრულებების შესრულება

როგორც კი მიიღებთ პირველს $ 100M გადახდით თქვენს საბანკო ანგარიშზე, თქვენ უნდა შეასრულოთ გაყიდვის ხელშეკრულება ჩვენი მყიდველებისთვის (მომხმარებლებისთვის) თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების მიწოდებით.

ყოველთვიურად მიიღებთ გადახდას თქვენი პროდუქტის გაყიდვებისთვის, სანამ შეასრულებთ გაყიდვის ხელშეკრულებას შესაბამისად. შეთანხმებები გაგრძელდება ყოველთვიურად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში.

ნაბიჯი 8
გაყიდვების კონტრაქტების გაზრდა

როდესაც თქვენი კომპანია მიაღწევს იმ დონეს, რომ მას აქვს საწარმოო შესაძლებლობები, გაუმკლავდეს უფრო მეტს $ 100M გაყიდვების ღირებულება თვეში, WTE სავაჭრო დირექტორები დაგეხმარებათ უზრუნველყოთ მეტი გაყიდვების კონტრაქტი მყიდველებისგან შიგნით WTE ქსელი თქვენი მაქსიმალური წარმოების სიმძლავრის ღირებულებამდე. ეს არის, თუ როგორ WTE ქმნის გარანტირებულ შემოსავალს თქვენი კომპანიის გაყიდვებიდან.
 

შემოგვიერთდით, რათა გავაფართოვოთ გლობალური ვაჭრობა დაკავშირების გზით
კომპანიები და ქვეყნები მთელს მსოფლიოში

კონტაქტები World Trade Exchange დღეს, რათა გამოვიკვლიოთ, თუ როგორ შეგვიძლია გავაძლიეროთ თქვენი პროექტის მოგზაურობა.

World Trade Exchange